Stumpe traumer

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Revision as of 13:02, 8 October 2006 by Gundestrup (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Akut Patient

AMI
Angina Pectoris
Astma KOL
Genoplivning

Hypoglykæmi
Kranietraume
Penetrerende traume
Pseudocroup
Stumpe traumer


Værktøjer
Glasgow Coma Score

Stumpe traumer
Definition:
Skade påført en eller flere regioner af kroppen uden at der tale om penetration.
Hvis der er tale om et penetrerende traume udelukker det ikke at der også er et (omfattende) stumpt traume.
Symptomer og tegn:
Afhænger af omfang og anatomisk lokalisation. Oplysning om skademekanismen, er af største vigtighed. Placering i køretøj, påkørselsretning og hastighed, brug af sikkerhedssele/airbag.
Lokalisation af evt slag, spark, stump vold.
Monitorering
GCS-score, HR, Saturation, RF, BT. Et. CO2, hvis intuberet
Kapillær- fylde

Behandling

Generelt

Prioritering og behandling af patienter med stumpe traumer udføres efter de generelle ATLSprincipper med en systematisk og prioriteret primær gennemgang af ABCDE.

Vurder skadesmekanismenbedst muligt

Der er ofte flere samtidige læsioner. Det er oftest ikke muligt præhospitalt at vurdere omfang og sværhedsgrad af underliggende læsioner.

Kort neurologisk vurdering

GCS, pupilforhold og fokale fund noteres

Cervical columna

Anlæg halskrave og immobiliser ved traume over klavikelniveau og hos alle bevidstløse med relevant traume.

Luftveje og oxygenering

Altid ilttilskud via maske og overvejelse af tidlig sikring af luftvej også selv om GCS > 8.
Specielt ved mistanke om progredierende tab af luftvej.
Thorax: Trykpneuemothorax overvejes altid og behandles på mistanke.
Hvis mistanke om aorta-, myocardie-, eller klapruptur, adviseres thorax kirurg.

Abdomen

Hyppigst skade på lever, milt og nyrer.

Blødning

Størst mulig iv-adgang anlægges uden at dette forsinker transporten.

Volumenterapi


Bækken

Stabilitet af bækken vurderes. Ved instabilitet immobiliseres bækkenet med vacuummadras eller lignende

Øvrige columna:

Immobiliser på spineboard ved relevant traume og vurder evt neurologiske udfald

Ekstremiteter

Undersøg for større frakturer mhp blødningskilde og evt reponering af dislokationer. Overvej samtidig kar/nervelæsion

Hypotermi

Undgå unødig afklædning og afkøling af patienten.

Indlæggelse og ledsagelse:


Litteratur

  1. Advanced Trauma Life Support. American College of Surgeon. 1997
  2. Prehospital Trauma Care – A.Armstrong-Brown, Doreen Yee. Mechanisms of Injury in
    Trauma. Chapter 3 (p 43-53) in Prehospital Trauma Care.
    Edit Eldar Soreide and Christopher M. Grande. Marcel Dekker 2001.

Forfatter