Strukturel og Funktionel Biomedicin C SDU Farmakogenetik

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Revision as of 14:53, 14 November 2005 by Thsyd02 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Farmakologi

Farmakogentetik

definere begrebet farmakogenetik

definere begrebet gentisk polymorfi og redegøre for inddelingen af befolkningen langsomt og hurtigt metaboliserende individer mht. lægemiddelmetabolisme

kende til principperne i fænotype- og genotypetest til adskillelse af hurtige og langsomme metaboliserende individer

redegøre for kliniske konsekvenser af genetisk polymorfi i biotransformationen af lægemidler

redegøre for hvilke forholdsregler der må træffes ved behandlingen med lægemidler (herunder prodrugs), der metaboliseres af polymorfe enzymer