Strukturel og Funktionel Biomedicin A SDU:Glat muskel

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to: navigation, search

angive at glatte muskelceller ikke udgør en homogen celletype, hvad angår ionpermeabilitet og elektriske forhold

angive forhold, der kan aktivere glatte muskelceller herunder betydningen af den intracellulære Ca2+ koncentration

angive at excitation af glatte muskelceller udløser aktionspotentialer i nogle celletyper, mens andre svarer med en graderet forandring af membranpotentialet.

angive, at den cytoplasmatiske koncentration af Ca2+ kan øges som følge af influx af Ca2+ fra extracellulær væsken (gennem spændingsafhængige kanaler) og fra sarkoplasmatisk reticulum

angive at den cytoplasmatiske koncentration af Ca2+ nedbringes ved en primært eller ved en sekundært aktiv transportmekanisme (Ca2+-ATP’ase respektive Na+-Ca2+-antiport kombineret med Na+,K+-ATP’ase).

redegøre for sammenhængen mellem Ca2+-koncentrationen og myofilamenternes aktivitet (kontraktiliteten)

angive, at latenstiden mellem aktivering og kontraktion er længere, kontraktionshastigheden langsommere, kontraktionen længerevarende, og relaksationen langsommere end skeletmuskulaturs.

angive, at glat muskulatur kan opretholde vedvarende tonus med et lavt energiforbrug og reagere på stræk ved en langsom tilpasning af længden (plasticitet, "stress relaxation").

angive de kemiske og mekaniske trin i den cykliske brodannelse mellem aktin og myosin og forklar hvorledes dette fører til en forkortning af den glatte muskelcelle