Pseudocroup

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Revision as of 12:59, 8 October 2006 by Gundestrup (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Akut Patient

AMI
Angina Pectoris
Astma KOL
Genoplivning

Hypoglykæmi
Kranietraume
Penetrerende traume
Pseudocroup
Stumpe traumer


Værktøjer
Glasgow Coma Score

Tentativ diagnose

Pseudocroup

Definition

Akut, klinisk syndrom karakteriseret ved gøende hoste, inspiratorisk stridor, hæshed og dyspnø. Infektion af larynx/trachea, med udtalt subglottisk ødem.

Symptomer og tegn

Ses hyppigst i alderen 2-3 (0-6) år, men kan ses hos større børn og voksne.
Ofte forudgået af 1-2 døgn varende øvre luftvejsinfektion.
Feber, hæshed, gøende hoste, inspiratorisk stridor, dyspnø.

Monitorering og behandling:

Behandling:


Indlæggelse:

Transportledsagelse:


Bemærkninger


Litteratur

  1. Husby S, Schiøtz PO. Pseudocroup. U.f.L. 1994;156:6653.
  2. Jensen MK, Lund B, Nielsen JP. Pseudocroup. U.f.L. 1994;156:6657-6660.
  3. Harrison on-line juni 2000 (www.dadlnet.dk).

Forfatter