Molekylær Biomedicin D SDU

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Målsætningsbesvarelser til Molekylær Biomedicin D på SDU medicinstudiets bachelordel.

Biokemi

(Målsætningerne er efter kapitler i TM Devlin: Textbook of Biochemistry 5th edition)

Medicinsk Biokemi

De studerende skal gennem undervisningen udnytte og udbygge hidtil erhvervet biomedicinsk viden til at belyse biokemiske funktionstilstande i celler, væv og organer ved udvalgte eksempler på sygdom hos mennesket

Emneoversigt

  • De studerende udarbejder en rapport over én eller flere normale eller afvigende biokemiske funktionstilstande, der forekommer hos et menneske med en given sygdom.
  • Studenterne præsenteres for 3-4 sygdomme, og der gives en baggrund for opgaveløsningen ved en beskrivelse af afvigende klinisk biokemiske fund.
  • Efter denne introduktion bearbejder de studerende ét af dem selv valgt biokemisk funktionsområde. Gennemgangen skal hovedsagelig baseres på nyere originallitteratur. Det forventes af studenterne, at de forholder sig kritisk til de informationer, som de læste artikler indeholder.