Molekylær Biomedicin C - Kapitel 14 SDU

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Revision as of 20:06, 4 December 2005 by Thsyd02 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Målsætningsbesvarelser til Molekylær Biomedicin C SDU på SDU medicinstudiets bachelordel 1. semester.

Lærebog: TM Devlin: Textbook of Biochemistry... 5th edition.
Link til forum om biokemibøger på StudMed.dk - Biokemi

Kapitel 14

1. Definere fermentation.

2. Angive eksempler på celletyper/væv der er særligt afhængige af glykolysen som kilde til ATP.

3. Angive hvorledes glukose transporteres over plasmamembranen.

4. Forklare betydningen af de forskellige GLUT'er.

5. Opskrive glykolysen, herunder med kemiske strukturformler og navne angive hver enkelt delreaktion, navne på enzymerne, samt hvor i cellen reaktionerne forløber.

6. Forklare hvordan dannelse af laktat opretholder glykolysen under anaerobe forhold.

7. Angive dannelsen af 2,3-bisfosfoglycerat og forklare dette stofs rolle i den røde blodcelle.

8. Opskrive oxidationen af etanol til acetat med angivelse af enzymnavne og cellulær placering af reaktionerne og angive, at antabus hæmmer aldehyddehydrogenase.

9. Angive hvor og hvordan arsenat, jodacetat og fluorid påvirker glykolysen.

10. Gøre rede for regulationen af glykolysen.

11. Kunne beregne ATP-produktionen ved den fuldstændige oxidation af glukose.

12. Forklare betydningen af isoenzymerne hexokinase og glukokinase.

13. Definere begrebet “futile cycle” og forklare virkningen heraf.

14. Forklare hvordan en lille ændring i ATP-koncentration giver anledning til en langt større procentuel ændring i AMP-koncentrationen.

15. Definere termerne glukoneogenese og glykogenolyse og angive betydningen af disse aktiviteter.

16. Beskrive Cori- og alanin-cyklus og forklare deres betydning.

17. Angive den intracellulære placering af glukoneogenesen.

18. Opskrive glukoneogenesen ud fra laktat og pyruvat med kemiske strukturformler og enzymnavne og angive i hvilke celletyper kapaciteten herfor er særlig udtalt.

19. Angive hvordan de glukogene aminosyrer, propionat og glycerol indgår i glukoneogenesen.

20. Angive hvordan fruktose i leveren kan nedbrydes til intermediater i glykolysen.

21. Angive hvordan galaktose, specielt i leveren, kan omdannes til glukose (se også pag. 673-674).

22. Gøre rede for regulationen af glukoneogenesen.

23. Gøre rede for etanols hæmning af glukoneogenesen.

24. Beskrive opbygningen af glykogen og stivelse.

25. Forklare glykogenomsætning i lever og muskler samt gøre rede for regulationen heraf.

26. Gøre rede for hvordan kulhydratomsætningen påvirkes af hormonerne adrenalin, noradrenalin, glukagon og insulin, herunder de mekanismer (a, b eller c), der ligger til grund herfor (se også kap. 21)

a. G-proteiner/adenylat cyklase/cAMP/protein kinase A (se også fig. 21.17 og 21.18)

b. G-protein/fosfolipase C/IP3 og DAG/Ca2+ og protein kinase C (se også fig. 21.21)

c. Insulin receptor/tyrosin fosforylering/protein kinase og protein fosfatase (se også fig. 21.36 og 21.37)

27. Forklare insulins og glukagons betydning for opretholdelse af en normal blodsukkerkoncentration.

Clinical correlations: 14.2, 14.3, 14.5, 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11