Genoplivning bagggrund

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Revision as of 10:16, 23 April 2006 by Gundestrup (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Al akut medicin med genoplivning, bliver koordineret gennem ILCORE, hvor bl.a. AHA er en meget stor bidragsyder.

I 2005 kom nye genoplivnings guidelines, som er sat i værk 1. jan 2006.

I ILCORE sidder alle landes genoplivnings råd med, og revurderer den science som er kommer siden sidste møde.

Herefter enes de om nogle generelle guidelines for genoplivning.

Herefter ændre ERC lidt på den, og så tilsidst, i danmark, ændre Dansk råd for Genoplivning, sidste ting, så guidelines passer til Danmark.