Embryologi Den præembryonale periode

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Revision as of 16:46, 2 February 2006 by Gundestrup (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Kilde : Esben, fra Studmed.dk

Bemærkninger
Dette er Noter, brugt til 3sem KU

Den præembryonale periode (1+2 uge)

Den embryonale periode (3-8 uge)

Fosterets vækst
Dannelse af placeta og kropshuler
Bevægeapparatet
Hvirvelsøjlen
Ekstremiteterne
Skelettets postnatale vækst
Dannelse af kropshulerne
CNS’s udvikling

øjets udvikling
ørets udvikling
brachial apparatets udvikling
Ansigtets og ganens udvikling

Den præembryonale periode (1+2 uge)


1 uge: fra zygot til implantation

Kløvning: - ved celle 2 stadiet (30timer) undergår zygoten kløvninger der forøger antallet af celler kaldet blastomere der bliver mindre og mindre.- ved 4 celle stadiet aktiveres genomet for at kunne fortsætte kløvningen.- ved 8 celle stadiet opstår i ”compaction” tight junctions imellem cellerne og der adskilles et ydre og indre cellelag.- ved 16 celle stadiet det en morula med et ydre trofoblast lag og et indre embryoblast lag.
Blastocystdannelse(tegning): Blastocysten dannes 4-5 dag ved at der opstår en kavitet, en blastocelet da der trænger væske in i morulaen og zona pellucida forsvinder. Implantationen foregår på 6dag ved at trofoblasten penetrere slimhinden. Trofoblastens integriner binder med de ekstracellulære laminer og fibronectiner.
Uterus udvikling: endometriet undergår menustration samt tre faser i menustrationscyklus; den follikulære fra slutning af menustrationen hvor endometriet vokser pga østrogen, den profilerative fra 2-3dage efter ovulationen pga progesteron og den sekretoriske hvor endometriet afstødes eller hvor implationen forekommer. I denne fase er endometriet ødamøst med mange kirtler og arterier.

2 uge: the week of two’s, fra implantation til gastrulation.

Dag 8 (tegning): trofoblasten deles i cytotrofoblasten der er inderst of hvor der er celledeling, og syncytiotrofoblasten hvor der ikke er cellegrænser. Embryoblasten deles i hypo- og epiblast og danner den bilaminære kimskive. I Epiblasten dannes en kavitet, amnionhulen med amnioblaster henover.
Dag 9: det lakunære stadie påbegyndes ved at vakuoler i syncytiet der smelter sammen til lakuner. Indvendigt dannes Heusers membran, den exocoelome membran der beklæder den primitive blommesæk.
Dag 11-12 (tegning): Det uteroplacentale kredsløb dannes ved at syncytiet erodere endothelet på de maternelle kapillære(sinusoider) og det maternelle blod flyder igennem det trofoblastiske system. Det ekstraembryonale mesoderm derivere fra blommesækken og udfylder der vokser og fylder rummet mellem trofoblasten selve embryoet der kun er i kontakt via kropsstilken. Heri opstår chorion hulen med den extraembryonale somatopleuriske mesoderm ud mod cytotrofoblasten og den extraembryonale splanchnopleuriske mesoderm ind mod blommesækken.
Dag 13 (tegning): Endomytriet lukker over blastocysten med et fibrinkoagel og der ses kun en lille bule i endometriet. Blødning fra lakunerne kan forekomme og opfattes som menustration. Primære stammet villi af cytotrofoblast beklædt af syncytiet opstår. Den sekundære/definitive blommesæk afsnøres og chorionhulen omgives af chorionpladen.

Tvillinger (tegninger) :dizygote opstår ved fertilisering af to oocytter der er genetsik forskellige som kan udvikle sig med eller uden fudioneret placentae og chorionhule. Mozygote udvikles fra et enkelt fertiliseret æg. Hvis zygoten opdeles på; 2,4 el 8 cellestadiet og der er separat chorionhule og placentae, på det tidlige blastocyst stadiet vil de dele chorionhule og placentae, og hvis fra den bilaminære kimskive har de også fælles amnionhule. Herfra opstår siamesiske tvillinger.