Bevægeapparatet Løft

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Revision as of 17:45, 2 February 2006 by Gundestrup (talk | contribs) (→‎Løft)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Kilde : Esben, fra Studmed.dk

Bemærkninger
Noter 3sem KU


et løft kan udføres på to måder

 • enten ved med strakte ben at fælde overkroppen forover ved at bøje i hofteleddet
 • eller ved at gå ned i knæ og kun fælde ryggen minimalt forover


 • på den første måde, er det kun den suprapelvine del af kroppen der skal løftes mod tyngekraften
 • arbejdet udføres af hasemusklerne der fikserer bækkenet og ekstenderer hofteleddet, og m. erector spinae der rejser ryggen op
 • hvis byrden der skal løftes er lille, kan denne teknik anvendes, da den er energibesparende og hurtig, men den foroverbøjet ryg medfører et stærkt øget søjletryk i columna lumbalis


 • ved løft af større byrder eller byrder der er lavt placerede, kan det bedst betale sig at gå ned i knæ
 • selvom der indgår en større del af kropsvægten i det der skal løftes, udføres arbejdet i en såkaldt ”lav gearing”, af de stærke antityngdekraftsmuskler i hoften, låret og underbenet??
 • tunge byrder bør løftes langsom og ikke i ryk for at undgå store belastninger omkring leddene og i lænden, og man bør undgå at vride ryggen rundt


 • hvis et løft udføres ved at gå lidt ned i knæ med vægten ført tilbage på hælene og med kroppen lidt bagudfældet (som en bughænger), sættes m. soleus og hofteledsextensorerne ud af spil pga. projektionen af tyngdepunktet
 • stillingen holdes nu kun af m. quadriceps femoris som hurtigt udtrættes, og det er en uhensigts-mæssig stilling


 • ved analyse af et løft af en 20 kg tung byrde, er det blevet målt at søjletrykket omkring L3-L4 var tre gange større ved et hurtigt løft end ved et langsomt løft
 • ved arbejde der indebærer gentagne løft og hvis byrden er uhåndterlig eller skal løfte højt, bør vægten af byrden minimeres


 • ved analyse af muskelkontraktionen under et løft, ses det at der er co-kontraktion mellem ryg- og bugmusklerne, således at man anvender bugpressen til at stabilisere columna
 • m. transversus abdominis er den kraftigste muskel i bugpressen
 • når der er behov for et større bugtryk end det diafragma præsterer på ca. 30-50 mmHg, lukkes stemmeridserne efter en dyb inspiration, diafragma afslappes så også thorax inddrages i trykområdet, bækkenbundsmusklerne spændes for at holde bækkenbunden lukket, og abdominal musklerne spændes
 • ved denne manøvre som kaldes Valsalvas manøvre, kan bugtrykket øges til ca. 300 mmHg
 • det store tryk afstiver kroppen og columna
 • maksimalt tryk anvendes foruden ved kraftige løft under fødselsarbejdet