Astma KOL

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Revision as of 12:53, 8 October 2006 by Gundestrup (talk | contribs) (→‎Forfatter)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Akut Patient

AMI
Angina Pectoris
Astma KOL
Genoplivning

Hypoglykæmi
Kranietraume
Penetrerende traume
Pseudocroup
Stumpe traumer


Værktøjer
Glasgow Coma Score

Tentativ diagnose

Astma Bronchiale/ Exacerbation af KOL

Definition

Akut bronkospasme på baggrund af akut astma anfald og/eller forværring af kronisk obstruktiv lungesygdom.

Symptomer og tegn

Respiratorisk distress, dyspnø, hvæsende respiration, forlænget expir, sonore og/eller sibilerende ronchi stigende til overfladisk ventilation (”silent chest”), brug af auxiliære respirationsmuskler, påvirket almentilstand, ændringer i blodgastensioner.

Monitorering og behandling

Bemærkninger

Litteratur

Medicinsk Kompendium 14. udgave
Curr Opin Crit Care 1995:1:16
Ugeskr Læger 1995:157:6583

Forfatter