AMI

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Revision as of 12:52, 8 October 2006 by Gundestrup (talk | contribs) (→‎Forfatter)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Akut Patient

AMI
Angina Pectoris
Astma KOL
Genoplivning

Hypoglykæmi
Kranietraume
Penetrerende traume
Pseudocroup
Stumpe traumer


Værktøjer
Glasgow Coma Score

Tentativ diagnose

Akut Myokardieinfarkt

Definition

Akut nekrose af myokardiet sfa. okkludering af epikardiel koronararterie.

Symptomer og tegn

80% har NTG-resistente, trykkende smerter i brystet med udstråling til arme, hals, kæbe, ryg eller abdomen. Kan ledsages af angst,bevidsthedsændring, dyspnøe, lungeødem, synkope, shock eller hjertestop. 20 % har et symptomfattigt forløb. BT ofte normalt eller lavt, påskyndet puls og respiration. Hjertelungestetoskopi ofte normal eller med basal stase.
Komplikationer i form af arrytmier og inkompensation.
Differentialdiagnoser er aortadissektion, pericarditis,lungeemboli, pleritis, pneumoni, pneumothorax, lidelser i oesophagus, skuldre, led og muskler, herpes zoster og akut abdomen.

Monitorering

Behandling

Bemærkninger

CAVE NTG ved BT<100

Litteratur

Medicinsk kompendium, 15. udgave, 1999.
Akut koronart syndrom – retningslinier for diagnostik og behandling, Ugeskr f læger, 2001 klaringsrapport nr 3

Forfatter