Strukturel og Funktionel Biomedicin C SDU Prostaglandiner

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Farmakologi


Prostaglandiner


angive eicosanoiders kemiske opbygning

have kendskab til syntesevejen for prostaglandiner, thromboxan og leukotriener

angive nomenklatur for prostaglandiner, thromboxan og leukotriener

angive angrebspunkter for farmaka som hæmmer eicosanoiders biosyntese

angive at eicosanoider er stoffer som primært virker parakrint og autokrint

redegøre for de vigtigste effekter af prostaglandiner, thromboxan og leukotriener i organismen

angive vigtige eksempler på klinisk anvendelse af prostaglandiner