Strukturel og Funktionel Biomedicin C SDU Hormonal regulering af kalcium- og fosfat-stofskiftet

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
ENDOKRINOLOGI OG REPRODUKTIONSFYSIOLOGI


Hormonal regulering af kalcium- og fosfat-stofskiftet


Contents

Redegøre for betydningen af en reguleret ekstracellulær kalciumkoncentration, herunder proteinbinding af Ca2+ i plasma og betydningen af pH for plasma-Ca2+ ; hypocalcæmisk tetani

Redegøre for organismens kalcium- og fosfat-depoter og deres omsætning

Angive koncentrationer af kalcium i forskellige væv og væskefaser

Redegøre for knoglevævets dynamik: osteoblaster, osteocytter og osteoclaster; knoglernes remodellering

Redegøre for omsætningen af kalcium og fosfat i mave-tarmkanal og nyre

Beskrive knoglesygdommene: osteoporose, osteomalaci, engelsk syge (rachitis) og deres relation til den hormonale regulering af calcium- og fosfat-stofskiftet

Vitamin D og hydroxycholecalciferoler

Redegøre for struktur, forstadier, biosyntese, regulering af produktion

Redegøre for virkningsmekanisme; virkninger på kalcium-absorption, -reabsorption og - mobilisering

Parathyreoideahormon (PTH)

Beskrive gll.parathyreoideae form, størrelse, konsistens, opdeling og struktur samt topografi og relationer, arterieforsyning, vene- og lymfedraenage samt nerveforsyning

Angive udviklingen af gll. parathyreoideae

Diagnosticere og beskrive den mikroskopiske opbygning af gl. parathyreoidea,

Redegøre for syntese, sekretion af parathyreoideahormon og dets relation til koncentrationen af kalcium i plasma

Redegøre for virkninger af PTH på knogle, nyre og mave-tarmkanal

Calcitonin

Redegøre for cellulær oprindelse, struktur og sekretion; relation til koncentrationen af kalcium i plasma; virkninger