Strukturel og Funktionel Biomedicin C SDU Histamin og antihistaminer (H1)

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Farmakologi


Histamin og antihistaminer (H1)


kende til dannelsen af histamin, dets lokalisation og de forskellige typer histaminreceptorer

redegøre for histamins virkninger som mediator ved inflammation, specielt den allergiske type I reaktion og i forbindelse med sekretionsprocesser

redegøre for H1-antihistaminernes virkningsmekanisme, effekt og terapeutiske anvendelse, specielt ved allergiske sygdomme

angive at antihistaminerne i varierende grad påvirker andre receptorer (muskarine, serotonerge, dopaminerge og adrenerge) førende til bivirkninger (mundtørhed, akkomodationsforstyrrelser, sedation)

angive at antihistaminerne kan inddeles efter deres sedative effekt

angive at visse antihistaminer (f.eks. terfenadin) kan medføre risiko for kardielle arytmier ved påvirkning af kaliumkanaler i hjertets ledningssystem

redegøre i hovedtræk for antihistamineres farmakokinetik og hepatiske metabolisme (CYP3A4, CYP2D6, mulighed for interaktioner)