Strukturel og Funktionel Biomedicin C SDU Almen Endokrinologi

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
ENDOKRINOLOGI OG REPRODUKTIONSFYSIOLOGI


Almen endokrinologi


Forklare den generelle forskel mellem hydrofile og hydrofobe hormoner og give eksempler på de 2 typer.

Angive i hovedtræk aminosyrer-, peptid-, steroid- og proteinhormonernes kemi.

Gøre rede for de signaltransduktionssystemer, der ligger til grund for glukagons, adrenalins, noradrenalins og insulins virkninger:

a) G-proteiner/adenylat cyclase/cAMP/PKA

b) G-protein/fosfolipase C/IP3 og DAG/Ca2+ og PKC

c) Insulin receptor/tyrosinkinase/proteinkinase og fosfatase

Gøre rede for hvordan signalet i de forskellige second messenger systemer kan hæmmes/slukkes.

Forklare hvordan hydrofobe hormoner aktiverer genekspression.

Definere begreberne onkogen og onkoprotein.

Angive komponenter i second messenger systemer, som kan blive til onkoproteiner og forklare forskellen mellem disse og deres normale counterparts.

Definere begreberne endokrin, exokrin, parakrin, autokrin og neuroendokrin.

Gøre rede for hormoners transport i blodet, herunder bindingsproteinernes betydning.