Strukturel og Funktionel Biomedicin C SDU Absorption og fordeling

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Farmakologi


Lægemidlers skæbne i organismen; Absorption og fordeling


Redegøre for transportmekanismer for molekylers passage af cellemembraner, og redegøre for faktorer, der har betydning for passiv diffusion af lægemidler over cellemembraner

Angive de særlige passageforhold, der gælder for blod-hjernebarrieren og blod-placentabarrieren

Redegøre for pHs indflydelse på passiv diffusion

Kort redegøre for principper for lægemidlers fordeling i organismen

Redegøre for proteinbinding til albumin, α1-globulin og surt glykoprotein

Redegøre for de væsentligste administrationsveje for lægemidler: peroral, sublingual, rektal, parenteral samt absorption via slimhinder, hud og lunger.