Strukturel og Funktionel Biomedicin A SDU:Intracellulær pH, and Organeller

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Definere begrebet pH og relatere pH definitionen til syre-base ligevægtsbetingelser.

forstå hvorledes forskellige transportere (f.eks. Na+/H+ - exchange, Cl-/HCO3- - exchange, etc.) kan bidrage til kontrollen af det intracellulære pH.

beskrive at Ca2+ akkumuleringen i sarko- og endoplasmatisk reticulum sker via Ca2+ATP’asen og forbrug af ATP