Strukturel og Funktionel Biomedicin A SDU:Integrerende membraner

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

beskrive den strukturelle baggrund for synaptisk transmission.

redegøre for frigørelsen af neurotransmitter fra nervecellens præsynapse.

redegøre for dannelsen af EPSP og IPSP.

redegøre for betydningen af membranens tids- og længde-konstant for summation (temporal og spatial summation).

redegøre for synapse-potentialernes betydning for dannelse af propagerede aktionspotentialer.

angive de enkelte trin i sanseprocessen i en primær sansecelle.

redegør for relationen mellem et stimulus og generator- / receptor-potentialet, og forklar hvorledes ændringer i generator- / receptor-potentialet påvirker aktionspotentialerne i det fraførende axon.

skelne mellem hurtig og langsom adapterende sansereceptorer og relatere adaptationen til den fysiologiske rolle i specifikke receptorer.