Strukturel og Funktionel Biomedicin A SDU:Excitable celler

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

beskrive axonets kabelegenskaber, herunder betydningen af axonets diameter og elektrisk isolering (længde-konstanten λ) på elektrotonisk udbredning.

Definere axonplasmaets specifikke konduktans.

definere begrebet tærskelværdi for dannelse af et aktionspotential.

beskrive et intracellulært registreret aktionspotential fra et axon, samt redegøre for de ionstrømme, som er årsagen til potentialændringerne.

redegøre for betydningen af Na+-gradienten på aktionspotentialets størrelse og for den extracellulære koncentration af K+ på cellens hvilemembranpotential og cellens excitabilitet.

forstå princippet ved ‘voltage-clamp metoden’ og beskrive dens anvendelse til måling af ionstrømme, og derved til bestemmelse af de hurtige ændringer i membranens permeabilitet for Na+ og K+ , samt til analyse af ionkanalers selektivitet

redegøre for dannelse af aktionspotentialet (Hodgkin og Huxleys model).

redegøre for gating, aktivering og inaktivering af spændingsaktiverede Na+-kanaler.

redegøre for axonets refraktærperioder og for den strukturelle baggrund for disse.

redegøre for aktionspotentialets propagering og betydningen af axonets kabelegenskaber for ledningshastigheden, herunder myelinskedernes betydning for saltatorisk ledning.

skelne mellem ‘gating’ af ion-selektive kanaler ved extracellulære og intracellulære ligander, stræk og elektrisk spænding