Penetrerende traume

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Akut Patient

AMI
Angina Pectoris
Astma KOL
Genoplivning

Hypoglykæmi
Kranietraume
Penetrerende traume
Pseudocroup
Stumpe traumer


Værktøjer
Glasgow Coma Score

Definition

Klassifikation Penetrerende traumer opdeles i:
Lavenergi traumer omfatter: knivstik, spidning, flyvende objekter efter eksplosioner samt visse skudlæsioner. Ved penetrerende lavenergi traumer ses primært skade langs den kanal som objektet forårsager.
Høj-energi traumer omfatter: visse typer af skudsår, primært high velocity våben. Ved denne type af skader ses der omfattende skader også uden for skudkanalen.

Symptomer og tegn

Afhænger af omfang og anatomisk lokalisation. Oftest relativ få symptomer/tegn trods svære skader.

Monitorering

Behandling

Indlæggelse og ledsagelse:

Bemærkninger:

Specielle forhold:

Litteratur:

  1. Advanced Trauma Life Support. American College of Surgeon. 1997
  2. Kimball I. Maull and Paul E. Pepe. The patient with penetration injuries. Chapter 23 (p 403-

421) in Prehospital Trauma Care. Edit Eldar Soreide and Christopher M. Grande. Marcel Dekker 2001.

Forfatter