Patient isolation

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Der er to typer af patienter som kommer i isolation.
Stuens opbygning er forskellig.
1 .patienter som smitter fx. ved SARS
Patient isolation smittefare.jpg
2. patienter som er i fare for at bliver smittet,
dvs immunsvækkede (AIDS, kemoterapi og immundefekter) patienter.
Patient isolation patientfare.jpg