Nye karakterskala

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Konvertering sker efter følgende oversættelsesskala:

}
13-skala 7-skala
13 12
11 12
10 10
9 7
8 7
7 4
6 02
5 00
03 00
00 -3