Molekylær Biomedicin D Biokemi - Kapitel 13 SDU

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Målsætningsbesvarelser til Molekylær Biomedicin D SDU på SDU medicinstudiets bachelordel 1. semester.

Lærebog: TM Devlin: Textbook of Biochemistry... 5th edition.
Link til forum om biokemibøger på StudMed.dk - Biokemi

'Kapitel 13


Dette kapitel læses sammen med Frayn - kapitlerne 2, 3, 4.2, 4.5, 5, 6.3, 6.4, 7, 8, 9 og 10.3 og Rhoades & Tanner: kapitel 36.

Med udgangspunkt i de enkelte reaktionsveje, deres intracellulære placering og deres regulation i det omtalte væv samt virkningen af hormonerne insulin, glukagon, adrenalin, noradrenalin og glukokorticoidet cortisol:

1. forklare hvorledes ændringer i blodets hormonniveauer får indflydelse på plasmakoncentrationen af glukose, fedtsyrer og ketonstof (evt. virkning på glykolyse, glukoneogenese, glykogenolyse, glykogenese, lipolyse, lipogenese, proteolyse, proteinsyntese, ketogenese).

2. redegøre for de ændringer i stofskiftet, der er en følge af:

a) fødeoptagelse

b) sult

c) fedme (se også pag. 1094-95)

d) insulinafhængig diabetes mellitus

e) insulinuafhængig diabetes mellitus

f) muskelarbejde - aerobt og anaerobt, herunder kreatinfosfats rolle og omsætning (fig. 13.7)

g) stress

h) etanolomsætning (se også pag. 1120)

For at forklare ovenstående skal også gøres rede for de mekanismer, der er involveret i skiftet fra en metabolsk tilstand til en anden.

Clinical correlations: 2.7, 13.1, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9