Molekylær Biomedicin C - Kapitel 20 SDU

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Målsætningsbesvarelser til Molekylær Biomedicin C SDU på SDU medicinstudiets bachelordel 1. semester.

Lærebog: TM Devlin: Textbook of Biochemistry... 5th edition.
Link til forum om biokemibøger på StudMed.dk - Biokemi

Kapitel 20


Læses sammen med relevante kapitler i Frayn

Redegøre for de ændringer i metabolismen, der er en følge af:

a) fødeoptagelse

b) sult

c) muskelarbejde - aerobt og anaerobt - herunder kreatinfosfats rolle og omsætning