Molekylær Biomedicin C - Kapitel 16 SDU

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Målsætningsbesvarelser til Molekylær Biomedicin C SDU på SDU medicinstudiets bachelordel 1. semester.

Lærebog: TM Devlin: Textbook of Biochemistry... 5th edition.
Link til forum om biokemibøger på StudMed.dk - Biokemi

'Kapitel 16


1. Opskrive strukturformlen for palmitinsyre og angive dens hydrofobe og hydrofile del.

2. Forklare cis-transisomeri.

3. Forklare hvorfor de polyumættede fede syrer linol- og linolensyre er essentielle for mennesket.

4. Beskrive triglycerids opbygning og funktion.

5. Forklare syntesen af malonylCoA og regulationen heraf.

6. Beskrive biosyntesen af palmitinsyre ud fra acetylCoA, angive de medvirkende enzymers navn og funktion og angive processernes cellulære placering.

7. Forklare hvorledes cellen danner den nødvendige acetylCoA og NADPH til fedtsyresyn-tesen (se også fig. 16.10), og angiv disse processers cellulære lokalisation.

8. Angive at øvrige ikke-essentielle fede syrer kan dannes ud fra palmitinsyre ved kædeforlængelse og desaturation.

9. Opskrive syntesen af triacylglycerol ud fra glycerol henholdsvis dihydroxyacetone fosfat og fedtsyrer og angive at syntesen af triacylglycerol hovedsageligt finder sted i fedtvæv, lever og muskler.

10. Angive at glycerol kinase kun udtrykkes i leverceller.

11. Opskrive lipolysen (nedbrydningen af acylglycerol) i adipose væv, forklare omsætningen af glycerol samt gøre rede for lipolysens regulation.

12. Forklare hvordan fede syrer transporteres i blodet og efter optagelse aktiveres i de celler, der kan udnytte fede syrer.

13. Angive karnitins rolle i transporten af de langkædede fedtsyrer ind i mitokondriets matrix (se også fig. 16.19) og forklar reguleringen heraf.

14. Skitsere β-oxidationen af fedtsyrer med lige og ulige antal C-atomer, angive processernes intracellulære placering og forklare reguleringen af β-oxidationen.

15. Beregne ATP-udbyttet ved β-oxidation af en fed syre.

16. Angive den hepatiske dannelse og den ekstrahepatiske nedbrydning af ketonstof.

17. Angive metabolske tilstande, hvor ketogenesen er særligt udtalt.

18. Gøre rede for ketosis.

19. Angive den peroxisomale oxidation af fede syrer og hvorledes den dannede H2O2 nedbrydes.

Clinical correlations: 16.1, 16.3, 16.4, 16.7