Molekylær Biomedicin B - Molekylær Biologi Kapitel 3 SDU

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Målsætningsbesvarelser til Molekylær Biomedicin B SDU - Molekylær Biologi på SDU medicinstudiets bachelordel 1. semester.

Lærebog: TM Devlin: Textbook of Biochemistry... 5th edition.
Link til forum om biokemibøger på StudMed.dk - Biokemi

Kapitel 3


1. Beskrive de vigtigste principper for DNA-protein interaktion og angive hvilken betydning DNA major groove har. Beskrive helix-turn-helix motiver og zink-fingre. Definere leucine-zippers og beskrive hvorledes de er involveret i protein-protein interaktion, og hvordan de påvirker interaktion med DNA.

2. Beskrive p53-DNA komplekset som et eksempel på protein-DNA interaktion.

3. Angive at p53 inaktiverende mutationer som oftest lokaliseres i det DNA interagerende domæne.