Molekylær Biomedicin B - Molekylær Biologi Kapitel 21 SDU

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Målsætningsbesvarelser til Molekylær Biomedicin B SDU - Molekylær Biologi på SDU medicinstudiets bachelordel 1. semester.

Lærebog: TM Devlin: Textbook of Biochemistry... 5th edition.
Link til forum om biokemibøger på StudMed.dk - Biokemi

Kapitel 21


1. Beskrive hvordan steroid hormoner udøver deres effekt på genekspression og herunder hvordan steroid hormon receptoren virker.

2. Gøre rede for hvordan transskriptionsfaktorers interaktion med DNA kan regulere transskriptionen.