Molekylær Biomedicin B - Molekylær Biologi Kapitel 20 SDU

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Målsætningsbesvarelser til Molekylær Biomedicin B SDU - Molekylær Biologi på SDU medicinstudiets bachelordel 1. semester.

Lærebog: TM Devlin: Textbook of Biochemistry... 5th edition.
Link til forum om biokemibøger på StudMed.dk - Biokemi

Kapitel 20


1. Beskrive hvordan receptorer på celleoverfladen responderer på hormoner, vækstfaktorer og neurotransmittere.

2. Definere begreberne signal transduktionsveje og ”second messengers” og beskriv signal transduktionsveje via protein kinaser.

3. Beskrive sammenhængen mellem oncogener, cellereceptorer og kræft.