Molekylær Biomedicin B - Molekylær Biologi Kapitel 15 SDU

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Målsætningsbesvarelser til Molekylær Biomedicin B SDU - Molekylær Biologi på SDU medicinstudiets bachelordel 1. semester.

Lærebog: TM Devlin: Textbook of Biochemistry... 5th edition.
Link til forum om biokemibøger på StudMed.dk - Biokemi

Kapitel 15


1. Forklare at DNA replikation foregår semi-konservativt, og at princippet i DNA replikation er den samme i prokaryote og eukaryote organismer. Replikation foregår samtidigt på begge strenge og er derfor bidirektionel.

2. Angive at et prokaryot kromosom har et enkelt replikations-origin (OriC) mens eukaryote kromosomer indeholder mange replikations-origins.

3. Beskrive hvordan polymeriseringsprocessen (DNA-syntese) foregår fra 5´→3´.

4. Beskrive hvordan følgende elementer er involveret i DNA replikation: Template, primer, substrater (deoxynukleosid triphosphater, dNTPs), primase, DNA polymerase I og III, DNA ligase, leading og lagging strands (Okazaki fragmenter og discontinuerlig syntese).

5. Beskrive hvordan DnaA, DnaB+C complex, ssDNA binding protein og topoisomeraser er involveret i DNA replikation.

6. Definere begreberne proofreading og processivitet og angive i hvilken grad de forskellige DNA polymeraser har disse egenskaber:

Egenskaber: DNA polymerase I DNA polymerase III
Polymerisering (5´ til 3´):
Exonuklease (3´ til 5´) proofreading:
Exonuklease (5´til 3´) Repair, osv: x
Processivitet: høj meget højere
Hastighed: langsom (10 nukl/sek) hurtig (1000 nukl/sek)

7. Beskrive hvordan DNA syntese termineres.

8. Definere mutagener og carcinogener og forklare hvordan mutationer kan induceres af kemikalier, bestråling, polymerase fejl og intercalering i DNA helix.

9. Gør rede for vigtigheden af DNA repair. Beskrive princippet i DNA repair ved base excision og nukleotid excision i prokayote og eukariote celler.

10. Beskrive telomere samt hvordan og hvorfor de bliver repareret. Angive at de fleste humane kræftceller indeholder aktiv telomerase mens normale somatiske celler (undtagen stamceller) ikke gør.

11. Beskrive specifik og homolog rekombination, herunder hvornår, hvordan og hvorfor det sker.

12. Beskrive transposoner og deres forbindelse til antibiotika resistens.