Molekylær Biomedicin B - Molekylær Biologi Kapitel 14 SDU

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Målsætningsbesvarelser til Molekylær Biomedicin B SDU - Molekylær Biologi på SDU medicinstudiets bachelordel 1. semester.

Lærebog: TM Devlin: Textbook of Biochemistry... 5th edition.
Link til forum om biokemibøger på StudMed.dk - Biokemi

Kapitel 14


Contents

1. Tegne et A-T og G-C basepar.

2. Beskrive de kræfter (Watson-Crick baseparring og ”base stacking”) som holder en DNA dobbelthelix sammen.

3. Beskrive polariteten af nukleinsyrer (5 ́- og 3 ́- ender) og angive at strengene i en DNA dobbelthelix er antiparallelle.

4. Definere major og minor groove i en DNA dobbelthelix.

5. Angive de omtrentlige dimensioner af DNA. (Dimensioner: ca. 24 Å (2.4 nm) bred, ca. 34 Å pr. helixomdrejning, ca. 10 basepar pr. omdrejning (helix-turn), længde fra 5000 basepar (bakteriofag) til >108 basepar (humane kromosom).

6. Angive andre konformationer i DNA end Watson-Crick dobbelthelix f.eks. cruciform DNA, tre-strenget helix, fire-strenget DNA og slipped/ mispaired DNA.

7. Definere begreberne DNA denaturering (melting), renaturering (re-annealing), og hybridisering af prober.

8. Beskrive hypokromisk og hyperkromisk effekt og middeltemperatur (Tm) og hvordan genetisk kompleksitet er relateret til C0T værdier.

9. Beskrive forekomsten og funktionen af supercoiling af DNA: positive og negative supercoils (superhelix, supertwist), samt funktionen af topoisomeraser (type I og II). Beskrive L=T+W.

10. Definere begrebet palindromer (symmetrisk inverterede repeats) i DNA.

11. Se kapitel 3 og beskrive DNA bindingsområder for proteiner og hvordan proteiner genkender disse bindingsområder. Beskrive funktionen af helix-turn-helix motiver, zinc-fingers og protein-protein interaktion via leucine zippers. p53-DNA major groove interaktion.

12. Beskrive kortfattet hvordan DNA er organiseret i nukleosomer og kromatosomer ved hjælp af histon proteiner.

13. Definere begreberne kodende og ”junk” områder i DNA sekvenser.

14. Beskrive organiseringen af mitokondrielt DNA og angive i hvilke organeller/organismer DNA er lineært eller cirkulært.