Molekylær Biomedicin B - Molekylær Biologi Kapitel 12 SDU

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Målsætningsbesvarelser til Molekylær Biomedicin B SDU - Molekylær Biologi på SDU medicinstudiets bachelordel 1. semester.

Lærebog: TM Devlin: Textbook of Biochemistry... 5th edition.
Link til forum om biokemibøger på StudMed.dk - Biokemi

Kapitel 12


1. Beskrive og tegne hvordan et nukleotid i en nukleinsyre er sammensat af komponenterne: Base (purin/pyrimidin), sukker, fosfat.

2. Beskrive hvordan nukleosidanaloger kan bruges kemoterapeutisk.