Molekylær Biomedicin A - Biokemi Kapitel 1 SDU

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Målsætningsbesvarelser til Molekylær Biomedicin A - 'Biokemi' på SDU medicinstudiets bachelordel 1. semester.

Lærebog: TM Devlin: Textbook of Biochemistry... 5th edition.
Link til forum om biokemibøger på StudMed.dk - Biokemi

Kapitel 1

1. Definere prokaryoter og eukaryoter og beskrive de væsentlige forskelle på de to celletyper.

2. Kende betydningen af subcellulære organeller i den eukaryote celle.

3. Angive hvor proteinsyntese finder sted i den eukaryote celle.

4. Beskrive vands egenskaber som opløsningsmiddel i cellen.

5. Forklare svage elektrolytters dissociationsegenskaber og pH-begrebet.

6. Anvende buffer-ligningen (Henderson-Hasselbalch ligningen) til beregning af pH, pK og koncentrationer for konjugerede syre/base-par.

7. Forklare bufferbegrebet og dets betydning for kontrollen af pH i blodbanen.