Mednote.dk:Style

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Style på mednote

Dette er en indtroduktion til hvordan vi sammen får lavet en lettilgængelig, og ens udseene MedNote.dk.
Husk alle koder man bruger skal starte og afsluttes, ellers på virker det hele teksten.
Se et eksempel nederst på siden.

Overskrifter

En overskrift bliver lavet med =

Farve

Hvis man ønsker at ændre farven, for at fremæve overskriften i specielle situationer skal man bruge

<font color=#0000FF> </font>

Størrelse

Hvis man ønsker en større overskrift bruges:

 <big> </big>


De største overskrifter bruger vi 3x <big>

Tykkelse

Hvis man ønsker en fed overskrift skal man bruge:

 <b> </b><br>

Rammer/Kasser

Rammer/Kasse med Indholds fortegnelse

Hvis man gerne vil have en ramme og noget tekst, ude til højre i billedet, som på [[Main_Page |forsiden] eller ved [Akut patient], kan man bruge flg kode.

{|align="right" cellspacing="0" cellpadding="15"
|-
|<font size=-3 >{{Template:Akut Patient TOC}}
|}

Her bruges en Template, som indsættes i tabellen/rammen.
En template er let at lave og bruge, se bare Akut Patients's template for indhold her

Ramme/Kasse med grå baggrund, og sort ramme

Brug flg kode:

<big><big><big>Nyheder</big></big></big>
{|  cellspacing="3" width="100%" 
|- valign="top" 
|bgcolor="#F5F5F5" style="color: black; border: 1px solid black"|
<font color=#0000FF><b><big><big>Søg direkte på mednote.dk i Firefox</big></big></b></font><br>
[[Search_Plugin | Firefox søgnings plugin]]<br>
Med denne fil, kan du søge direkte fra firefox på mednote,<br>
uden først sat skulle besøge {{mednote}}<br>
|}

Dette giver dette resultat:
Nyheder

Søg direkte på mednote.dk i Firefox
Firefox søgnings plugin
Med denne fil, kan du søge direkte fra firefox på mednote,
uden først sat skulle besøge MedNote.dk

Ramme/Kasse med grå baggrund, sort ramme, tabel i tabel, samt overskrift i tabellen

{|  cellspacing="3" width="100%"
|bgcolor="#F5F5F5" style="color: black; border: 1px solid black"|
<center><big><big>
Denne portal er lavet til læger, medicinstuderende<br>
og andet sundhedsfagligt personale.<br></big></big>
</center>
{| cellspacing="3" width="100%"
|bgcolor="#F5F5F5" style="color: black; border: 1px solid black"|
<big><b><big><font color=#0000FF>Formålet</font></big></b><br>
At opbygge en vidensdatabase, som kontinuerligt<br>
kan blive opdateret af sidens brugere.
|bgcolor="#F5F5F5" style="color: black; border: 1px solid black"|<big><big><b><font color=#0000FF>Hvad kan du gøre?</font></b></big></big><br>
Du kan hjælpe med af updatere og tilføre ny viden til denne side.
|}
|}

Resultat:

Denne portal er lavet til læger, medicinstuderende
og andet sundhedsfagligt personale.

Formålet
At opbygge en vidensdatabase, som kontinuerligt
kan blive opdateret af sidens brugere.

Hvad kan du gøre?

Du kan hjælpe med af updatere og tilføre ny viden til denne side.