Hypoglykæmi

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Akut Patient

AMI
Angina Pectoris
Astma KOL
Genoplivning

Hypoglykæmi
Kranietraume
Penetrerende traume
Pseudocroup
Stumpe traumer


Værktøjer
Glasgow Coma Score

Tentativ diagnose

Hypoglycæmia

Definition

Symptomgivende tilstand, hvor blodsukkeret er for lavt. Ikke definitorisk knyttet til specifikt blodsukker niveau

Symptomer og fund

Bevisthedssløring, konfusion, aggression, kramper, evt. focale neurologiske udfald

Monitorering og behandling


Bemærkninger

Litteratur

Collier A et al Diabetes Care 1987; 10: 712-5.
Howell MA et al J Accid Emer Med 1997; 14: 30-2
Sprehn M et al Ugeskr Laeger 1992; 154: 1101-4.
Andersson JE Ugeskr for laeger 1996; 158: 898-901.

Forfatter