Escherichia

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Bakterier slægter og Familier

Katakteristika

  • fakultativ anaerobe
  • gram negative
  • stave.

Arter

E. Coli