Embryologi brachial apparatets udvikling

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Kilde : Esben, fra Studmed.dk

Bemærkninger
Dette er Noter, brugt til 3sem KU

Den præembryonale periode (1+2 uge)

Den embryonale periode (3-8 uge)

Fosterets vækst
Dannelse af placeta og kropshuler
Bevægeapparatet
Hvirvelsøjlen
Ekstremiteterne
Skelettets postnatale vækst
Dannelse af kropshulerne
CNS’s udvikling

øjets udvikling
ørets udvikling
brachial apparatets udvikling
Ansigtets og ganens udvikling

Branchiebuerne: Branchiebuerne opstår i 4-5 uge og udvikles af mesenchym der kommer fra den paraxiale og lateraleplade mesoderm, crista neuralis og overfladeektodermen. Branchiebuerne kan ses som udposninger der udevendigt er adskildt af branchiefure. Der er hos mennesket 4 stk, 1,2,3 og 4-6. Indvendigt opstår svælgfurene langs pahryngealtarmens lateralvægge hvorfra svælget udvikles. Udover halsen udvikles en stor del af ansigtet samt de underliggende knolger i kraniet.
Hver branchiebue består af en bruskdel, en hjernenerve, en arterie og en muskulærkomponent(tegning).

Derivater:

Branchiebue Nerver Muskler Skeletkomponenter
1 Trigeminus m. tyggemuskler,
m. mylohyodeus,
m. venter ant digastricus,
m. tensor tympani
m. tensor veli
palatini
Maxilla
Zygomaticum
Dele af temporalis
Meckels brusk:
Malleus, incus
2 Fascialis m. Mimiske
ansigtsmuskler
m. Venter post
digastricus
m. stylohyoideus
m. stapedius
Stapes,
Proc. Styloideus
Lig. stylodhyoideus
øvre dele af hyoideus
3 Glossopharyngeus m. stylopharyngeus Nedre del af hyoideus
4-6 Vagus m. cricothyroideus
m. levator veli palatini
mm. contrictor pharyngei
intrinsikke larynx muskler
Larynxbruske:
Thyroidei,
cricoidea arytenoideus,
corniculatis og cuneiformis


Svælgfurene: (tegning)

Første svælgfure danner en stilk der breeder sig op omkring den mesenchymalefortætning hvor den danner mellemøret og meatus aucusticus externae. Den ydre branshie fure fusionere med denne og membrana tympanica dannes af disse to lag.
Anden svælgfure profilere og indvaderes derefter af mesodermal væv der danner tonsilla palatina. Furen findes hos den voksne som fossa tonsillaris.
Trejde svælgfure deles i en dorsal og en ventral udløber. Den dorsale bliver til glandula parathyroidea inferior og den ventrale danner thymus.
Fjerde svælgfure danner glandula parathyroidea superior heri ligger også den femte der danner det ultimobranchiale legme der bliver til de parafolliculære der secernere calcitonin i glandula thyoidea.