Embryologi Mesodermens derivater

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Kilde : Esben, fra Studmed.dk

Bemærkninger
Dette er Noter, brugt til 3sem KU

Den præembryonale periode (1+2 uge)

Den embryonale periode (3-8 uge)

Fosterets vækst
Dannelse af placeta og kropshuler
Bevægeapparatet
Hvirvelsøjlen
Ekstremiteterne
Skelettets postnatale vækst
Dannelse af kropshulerne
CNS’s udvikling

øjets udvikling
ørets udvikling
brachial apparatets udvikling
Ansigtets og ganens udvikling

Mesodermens derivater

ud fra mesodermen dannes columna vertebralis, muskler og underhud i ekstremiteterne, ryggen og krosvæggen, tarmene, hjerte-kar systemet og det uro-genitale system
Midt i 3. uge (dag 17) differentieres mesodermen på begge sider af midtlinien til en paraxial del, en intermediær del og en lateralplade. Ved sammensmeltning af spalterum i lateralplade mesodermen opdeles pladen i to lag: det parietale mesodermlag og det viscerale mesodermlag
parietal mesoderm dækker amnion, mens visceral mesoderm dækker blommesækken. De to lag afgrænser sammen det intraembryonale coelom – den primitive kropshule – som har forbindelse med chorionhulen på begge sider af embryonet.
den intermediære mesoderm forbinder den paraxiale og lateralplade mesoderm

Paraxial mesoderm

den paraxiale mesoderm organiseres i somitomérer der først bliver synlige i den cephale ende af fostret og hvis dannelse sker i cranio-caudal retning
fra occipitalregionen og caudalt udvikler somitomérerne sig til somiter, og de første par opstår i cervikaldelen på ca. 20. dag. Herefter opstår ca. 3 nye somitter om dagen i cranio-caudal retning, indtil slutningen af 5. uge hvor der er 42-44 par – i denne periode angives fosterets alder i antal somitter. Der er 4 occipitale, 8 cervikale, 12 thorakale, 5 lumbale, 5 sakrale og 8-10 coccygeale somitpar. Den første occipitale og de sidste 5-7 coccygeale somitter forsvinder senere, og de resterende danner det aksiale skelet.
hver somit er ophav til sit eget sclerotom, myotom og dermatom, og hvert myotom og dermatom har sin egen segmentære nervekomponent, uanset hvor den vandrer hen
differentieringen sker efter signalering fra omliggende strukturer, bl.a. notochorden, neuralrøret, lateralplade mesoderm og epidermis
i starten af 4 uge bryder somitterne op:
cellerne i den ventrale og mediale væg danner sclerotomet som kommer til at omgive neuralrøret og notochorden for senere at danne columna vertebralis
cellerne fra den dorso-laterale væg af somitten migrerer ud og er forløbere for muskulaturen i ekstremiteterne og kropsvæggen
cellerne fra den dorso-mediale væg af somitten danner sammen med de resterende dorsale somitceller dermato-myotomet
ud fra myotomet dannes ryggens muskulatur, og ud fra dermatomet dannes dermis

Intrmediær mesoderm

forbinder som sagt den paraxiale og lateralplade mesoderm
den differentierer til urogenitale strukturer, dvs. urinorganerne og kønsorganerne, bortset fra urinblæreren som er endodermalt deriveret
i begyndelsen udmunder begge strukturer i kloakken

Lateralplade mesoderm

lateralplade mesoderm deler sig som sagt i et parietalt og et visceralt blad der kommer pga. af den laterale foldning til at beklæde hhv. den intraembryonale coelumhule og organerne
parietal mesoderm danner sammen med det overliggende ektoderm den laterale og ventrale kropsvæg
visceral mesoderm og endodermen danner tarmvæggene tegning: