Embryologi Hvirvelsøjlen

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Kilde : Esben, fra Studmed.dk

Bemærkninger
Dette er Noter, brugt til 3sem KU

Den præembryonale periode (1+2 uge)

Den embryonale periode (3-8 uge)

Fosterets vækst
Dannelse af placeta og kropshuler
Bevægeapparatet
Hvirvelsøjlen
Ekstremiteterne
Skelettets postnatale vækst
Dannelse af kropshulerne
CNS’s udvikling

øjets udvikling
ørets udvikling
brachial apparatets udvikling
Ansigtets og ganens udvikling

Hvirvelsøjlen :

Sclerotomet fra somiterne bevæger sig ind og omgiver neuralrøret og notochorden som bliver til nucleus pulposus. Blokkene er adskildt af a.intersegmentales. Slerotomerne deles og de nedre dele går sammen med de næste øvre dele hvorved arterierne forsvinder. Spinalnerver forbinder dermamyotomerne med neuralrøret. Selve vertebraernes udviklings styres af HOX generne (tegning)
Kropsvæggen og ryggen (tegning) : epimeret kommer fra det dorsomediale myotom og diffrentieres til rygmuskulaturen. Hypomeret kommer fra det dorsolaterale myotom og bliver til musklerne i kropsvæggen hvor de cervikalt danner mm.scaleni, mm.geniohyodei, de infrahyoide og mm.prævertebrales. I thoracal delen bibeholder de segmenteringen i intercostalmuskulaturen. I bugvæggen flader de ud til plader. Lumbal delen danner også m.quadratus lumborum. Den sacrale og coggygeale del danner diaphragma pelvis og anus tværstribede muskulatur. Herudover danner hypomeret også ekstremitetsmuskulaturen.