Embryologi Fosterets vækst

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Kilde : Esben, fra Studmed.dk

Bemærkninger
Dette er Noter, brugt til 3sem KU

Den præembryonale periode (1+2 uge)

Den embryonale periode (3-8 uge)

Fosterets vækst
Dannelse af placeta og kropshuler
Bevægeapparatet
Hvirvelsøjlen
Ekstremiteterne
Skelettets postnatale vækst
Dannelse af kropshulerne
CNS’s udvikling

øjets udvikling
ørets udvikling
brachial apparatets udvikling
Ansigtets og ganens udvikling

Fosterets vækst:


Generel vækst: Fosteret relative hoved vækst er stor i begyndelsen men aftager med tiden og går fra i 3 måned at fylde haldvelen til ved fødslen at fyldeen fjerde del. Længdevæksten er især udtalt i 3,4 og 5 måned mens legemensvæksten er mest udtalt i de sidste to måneder.
Mål: Fosterets vækst måles på forskellige måder igennem udviklingen hvor man fra 20 dag bruger somitterne frem til 5 uge. Herudover brugesisse hale-længde(CRL) og isse-hæl længde (CHL). Diesse mål kan korreleres til en tidskala. Tidevis kan det indeles i graviditetens længde, gestationsalder på 280 dage der regnes fra starten af sidste menustration eller fosterets alder der da er 266 dage.
Udvikling måned for måned: i 1 måned vare fra fertiliering til at den trilaminære kimskive er fast lagt og størstedelen af somiterne. Gastrulationen påbegyndes i tredje uge og opstår midanneklser fra miljøpåvirkninger ofte da moderen ikke nødvendig vis ved at hun er gravid. Her påbegyndes de embryonale periode med organogenesen som forsætter til slutningen af 2 måned. 3 måned starter føtal peioden hvor næste alle organsystemer er anlagt og den mest kritiske del af graviditeten er ovre. Ansigtet bliver menneskelignende da øjnene går fra at ligge lateralt til at ligge medialt, og ørene tager deres position. De primære ossifikations centre opstår i 12 uge hvor herniet i navlesnoren trækkes tilbage. I slutningen er den første muskelaktivitet også begyndt og synkebevægelser begynder. I 4 måned er fosteret dækket af lanugo hår og har både øjenbryn og hovedhår. I 5 måned kan bevægelserne tydeligt mærkes og respirations bevægelser opstår. I 6 måned er huden rynket og rød da der mangler bindevæv. Er fosteret født her
er der kun små chancer da CNS og det respiratoriske system ikke fungere sammen endnu. Efter 6½-7 måned har barnet ca 90%chance. I 8 og 9 måned øges vægten kraftigt med næsten 50% af den endelige vægt. Ved termin er testes i scrotum og hovedet har stadig den største cirkumferens. Desuden er fosteret dækket i vernix caseosa et hvidt fedtet lag.

Misdannelser:

50% Ukendte:
7% Multifaktoriel:
10% Genetisk: syndromer: down, turner..
8% Miljø: Infektiøs: rubella virus, herpes simplex virus..
Fysisk: hyper termi, røngentstråler..
Kemisk/farmakologisk: thalidomid, alkool..
Hormoner: androgener
Mangel: jod, folinsyre, enæring

Alder CRL Vægt
4 uge 4 mm ,
6 uge 15 mm ,
2 måned 30 mm 4 g
4 måned 100 mm 120 g
6 måned 200 mm 600 g
10 måned 335 mm 3200 g