Embryologi Endodermens derivater

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Kilde : Esben, fra Studmed.dk

Bemærkninger
Dette er Noter, brugt til 3sem KU

Den præembryonale periode (1+2 uge)

Den embryonale periode (3-8 uge)

Fosterets vækst
Dannelse af placeta og kropshuler
Bevægeapparatet
Hvirvelsøjlen
Ekstremiteterne
Skelettets postnatale vækst
Dannelse af kropshulerne
CNS’s udvikling

øjets udvikling
ørets udvikling
brachial apparatets udvikling
Ansigtets og ganens udvikling

Endodermens derivater


i 3. til 8. uge, den embryonale periode, danner de tre kimlag, ektoderm, mesoderm og endoderm størstedelen af kroppens væv og organer ved organogenesen
endodermen dækker den ventrale side af embryonet og danner loft i blommesækken
det væsentligste derivat fra endodermen er gastrointestinalkanalen
endodermen danner fordøjelseskanalens epithelbeklædning og er ophav til cellerne i bl.a. lever og pancreas
tarmvæggens muskulatur og bindevæv stammer fra den viscerale mesoderm
desuden danner endodermen epithelbeklædningen i respirationssystemet og i urinblæreren og cavitas tympani (trommehulen) og tuba auditiva
pga. den store vækst af neuralrøret og dannelsen af hjernevesiklerne, hvælver kimskiven sig op i amnionhulen og foldes i cephalo-caudal retning især i den ¬cephale og caudale ende hvor en hoved- og halefold opstår – slutter i 4. uge
som følge af den cephalo-caudale og laterale foldning bliver en del af den endoderm-beklædte blommesækshule inkorporeret i embryonet og danner den primitive tarm
i den forreste del danner endodermen fortarmen, og i haledelen dannes bagtarmen
området mellem for- og bagtarmen kaldes mellemtarmen, og den er midlertidigt forbundet med blommesækken gennem blommesækstilken, ductus vitellinus
fortarmen er midlertidigt lukket af membrana buccopharyngea som dog i 4. uge rumperer hvormed der opstår en forbindelse mellem den primitive tarm og amnionhulen
bagtarmen er også midlertidigt lukket af membrana cloaca – kloakmembranen – som rumperer i 7. uge hvorved anus opstår
ved den laterale foldning af embryonet dannes den ventrale del af kropsvæggen, bortset fra det lille område hvor blommesækken og kropsstilken er forbundet
den cephalo-caudale og laterale foldning resulterer også i at allantois indlemmes i kroppen hvor den danner cloaca
i 5. uge bliver ductus vitellinus, alantois og de umbilikale kar omsluttet af den umbilikale ring
først når ductus vitellinus oblitererer, mister mellemtarmen sin forbindelse med den endodermbeklædte blommesæk og får en fri beliggenhed i abdomen
blommesækken kommer herefter ligger i chorionhulen