Embryologi Ektodermens derivater

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Kilde : Esben, fra Studmed.dk

Bemærkninger
Dette er Noter, brugt til 3sem KU

Den præembryonale periode (1+2 uge)

Den embryonale periode (3-8 uge)

Fosterets vækst
Dannelse af placeta og kropshuler
Bevægeapparatet
Hvirvelsøjlen
Ekstremiteterne
Skelettets postnatale vækst
Dannelse af kropshulerne
CNS’s udvikling

øjets udvikling
ørets udvikling
brachial apparatets udvikling
Ansigtets og ganens udvikling

Ektodermens derivater

ektodermen er ophav til organer og strukturer der har forbindelse med omverdenen, dvs CNS, PNS, epidermis, hår og negle, sensorisk epithel i øre, næse og øje og hudens kirtler, brystkirtlerne.
I begyndelsen af 3. uge har ectodermen form som en flad skive der er bredere i den cephale ende end i den caudale ende ved primær induktion inducerer notochorden og den præchordale mesoderm en kraftig proliferation i cellerne i den overliggende ectoderm, som dermed fortykkes og danner neuralpladen – dette er det første trin i neurulationen hvorved neuralrøret dannes
induktion skyldes inaktivering af vækstfaktor BMP-4, og i de områder hvor BMP-4 ikke naktiveres differentierer ektodermen til epidermis – pga. den ventralisering der medfører lateralfoldning, kommer det til at omgive hele embryonet
Dag 20 er neuralpladen vokset betydeligt, og lateralkanterne bliver eleverede og danner neuralvoldene der imellem sig i midtlinien har neuralfuren, sulcus neuralis på samme tidspunkt opstår desuden de første somitter ud fra den paraxiale mesoderm omkring dag 22 begynder neuralvoldene at nå hinanden i midtlinien hvor de smelter sammen og danner neuralrøret
sammenvoksningen begynder i cervicalregionen og fortsætter herfra i cephal og caudal retning, og neuralrøret omslutter canalis centralis. Samtidigt opstår to ectodermale fortykkelser cephalt, hørepladen og linsepladen (den otiske placode og linseplacoden), begge på ca. dag 22
i den videre udvikling invagineres hørepladerne og danner høreblæren der udvikles til de epitheliale strukturer der udgør det indre øres hindede labyrint – sacculus og utriculus, ductus cochlearis, canales semicirculares og ductus endolymphaticus. Linseplacoden dannes ved induktion fra den underliggende øjenblære som er en udposning fra prosencephalon – i grove træk invagineres linseplacoden og danner ved afsnøring linsen
Ved sammensmeltning af neuralvoldene fraspaltes to smalle striber af ectoderm kaldet crista neuralis, der lå på grænsen mellem det somatiske ectoderm og neuroectodermen
cellerne migrerer ned i den underliggende mesoderm, og derivater af crista neuralis celler er bl.a. nerveceller i autonome ganglier og spinalganglier, binyremarvsceller, melanocytter, bindevæv og knogler i ansigt og kranium, mm.
desuden inducerer crista neuralis celler differentiering af celler fra de andre kimlag, fx til hudens dannelse, ved sekundær induktion
Den cephale og kaudale ende af neuralrøret kommunikerer med amnionhulen via neuroporus cranialis og neuroporus caudalis indtil disse lukkes på hhv. dag 24 og dag 26 neurulationen er nu afsluttet, og fra neuralrørets rostrale del udvikles encephalon, mens medulla spinalis udvikles fra den caudale del
pga. den store vækst af neuralrøret og dannelsen af hjernevesiklerne, hvælver kimskiven sig op i amnionhulen og foldes i cranio-caudal retning især i den cephale og caudale ende hvor en hoved- og halefold opstår