Embryologi Ekstremiteterne

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Kilde : Esben, fra Studmed.dk

Bemærkninger
Dette er Noter, brugt til 3sem KU

Den præembryonale periode (1+2 uge)

Den embryonale periode (3-8 uge)

Fosterets vækst
Dannelse af placeta og kropshuler
Bevægeapparatet
Hvirvelsøjlen
Ekstremiteterne
Skelettets postnatale vækst
Dannelse af kropshulerne
CNS’s udvikling

øjets udvikling
ørets udvikling
brachial apparatets udvikling
Ansigtets og ganens udvikling

Ekstremiteterne:

ekstremitetsknopperne fremkommer i 4 uge bestående af mesenchym fra lateralplade mesodermen og en fortykkelse i overflade ektodermen kaldet den apicale ektodermalkam (AER). Kammen inducere det underliggende mesenchym til at forblive som en vækstzone af udiffrentierede og profilerende celler. Herved opstår den proximo-distale vækst af ekstremiteterne.Placeringen af denne styres vi HOX-gener hvor HOXB8 er den cranielle grænse.
I 6 uge afflades fod og håndplader der adskilles proximalt af cirkulære indsnøringer. Endnu en afsnøring gør at vi nu kan genkende den endelige struktur. Ved apoptose opdeles AER og herved formes hænder og fødder. I 7uge rotere OE 90* lateralt og UE 90*medialt. Skelettet fremkommer ved endochondral ossifikation hvor de primære ossifikations centre dannes i 12 uge. Leddende anlægges i mellemzoner hvor der er stor celletæthed.
Retningsbestemmelse: Proximodistal: den ventrale ektoderm> FGF-10 + dorsale ektoderm med genet radicalfringe > SER-2 => AER. AER > FGF-4 og FGF-8 opretholder vækstzonen.
Anterioposteriort: den posteriore celleklynge ZPA(zone of polarized activity) > Vit-A > SHH der regulere organisationen. Dorsoventralt: den dorsale ectoderm udtrykker Wnt- 7 > transskriptionsfaktoren LMX-1 der dorsaliserer.