Embryologi Den embryonale periode

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Kilde : Esben, fra Studmed.dk

Bemærkninger
Dette er Noter, brugt til 3sem KU

Den præembryonale periode (1+2 uge)

Den embryonale periode (3-8 uge)

Fosterets vækst
Dannelse af placeta og kropshuler
Bevægeapparatet
Hvirvelsøjlen
Ekstremiteterne
Skelettets postnatale vækst
Dannelse af kropshulerne
CNS’s udvikling

øjets udvikling
ørets udvikling
brachial apparatets udvikling
Ansigtets og ganens udvikling

Den embryonale periode (3-8 uge)

Gastrulationen (tegning) :

Primtivfuren anlægges ved at gener i den anteriore visceral endoderm (ave) udtrykker nodal der også vedligeholder den. Primitivknuden med primitivgruben opstår cephalt. Invaginationen forgår ved celler der vandre mod primitivfuren og skyder hypoblastcelle laget til side og ligger sig som endoderm og mesoderm hvorimod de resterende celler forbliver som ektoderm.
Notochorden: prænotochordale celler der vandre fra primitivgruben frem til de når den prochordale plade optages i hypoblasten inden de frigøres og danner den definive notochord.
Legemets akser: cranio-caudalt: AVE gener med transkriptionsfaktorene OTX2,LIM1 og HESX1 angiver den craniale ende. Dorso-ventralt: BMP-4 seceneres overalt, og sammen med FGF virker det ventraliserende. Chordin, noggin og folistatin virker hæmmende og notochorden, somitomerene og somiterne kan dannes. Højre-venstre : venstre side FGF-8 > nodal > lefy-2 > PITX2. lefty-1 virker som barriere for venstresidige signaler og SHH kan virke som repressor.