Embryologi Dannelse af placeta og kropshuler

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Kilde : Esben, fra Studmed.dk

Bemærkninger
Dette er Noter, brugt til 3sem KU

Den præembryonale periode (1+2 uge)

Den embryonale periode (3-8 uge)

Fosterets vækst
Dannelse af placeta og kropshuler
Bevægeapparatet
Hvirvelsøjlen
Ekstremiteterne
Skelettets postnatale vækst
Dannelse af kropshulerne
CNS’s udvikling

øjets udvikling
ørets udvikling
brachial apparatets udvikling
Ansigtets og ganens udvikling

Dannelse af placeta og kropshuler.

Placentaes udvikling (tegning):

Præembryonalt : Placenta dannes fra trofoblasten som adskilles fra embryoblasten ved 4-5 dag. Trofoblastens funktion i implantationen foregår på 6dag ved at trofoblasten penetrere slimhinden. Trofoblastens integriner binder med de ekstracellulære laminer og fibronectiner. Trofoblasten deles i cytotrofoblasten der er inderst og hvor der er celledeling, og syncytiotrofoblasten hvor der ikke er cellegrænser. Det uteroplacentale kredsløb dannes ved at syncytiet erodere endothelet på de maternelle kapillære(sinusoider) og det maternelle blod flyder igennem det trofoblastiske system. Primære stammet villi af cytotrofoblast beklædt af syncytiet opstår.
3 uge: mesoderm vokser ind i villi og danner de sekundære villi. Tertiære villi opstår ved at de mesodermale celler danner kapillære. Kapillærene vokser sammen fra cytotrofoblasten og chorion pladen der igennem kropstilken danner en kontakt imellem placenta og fosteret.Primære stammet villi af cytotrofoblast beklædt af syncytiet opstår.
Videre udvikling (tegning): villi er forankret i chorionpladen og hæftet til den maternelle decidua ved den ydre cytotrofoblastskal. De intervilløse rum fyldes med primitive villi og trænger ind i spiralarterierne. Tidlig villi består af 4 lag, syncytium, cytotrofoblast, bindevæv og endothel, senere villi består af syncytium og endothel. Polarisering af placentae ses ved indeling af chorion frondosum med decidua basalis og chorion laeva med decidua capsularis som vokser sammen med den anden side af uterus.
Placentas struktur: i 4 måned består placenta af en maternel del, og en føtal del. Decidua danner septa der går ind og opdeler chorion i cotelydoner. Ved terminen er placenta discoid, 15-25cm i diamter, 3cm tyk vejer 500-600g og fødes 30minutter efter barnet. Indeholder ca 150ml blod der udskiftes 3-4 gange per minut. Placenta barrieren er ikke en egentligt barriere og stoffer passere frit.

Placentas funktion:

Stofudveksling: gasser som O2, CO2 og CO udveksles ved simpel diffusion hvor en kortverig afbrydelse kan være fatal. Næringstoffer og elektrolytter dtiger i udveksling og maternelle antistoffer udveksles ved pinocytose.
Hormon produktion (graf): der produceres progesteron, østogener især østriol og somatomammotropin, et tidligt placentalt lactogen.

Placenta insufficiens kan forekomme ved tvillinger da der vil være konkurrence om en delt placntae og et foster som regel vil tage mere end det andet.