Embryologi Bevægeapparatet

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Kilde : Esben, fra Studmed.dk

Bemærkninger
Dette er Noter, brugt til 3sem KU

Den præembryonale periode (1+2 uge)

Den embryonale periode (3-8 uge)

Fosterets vækst
Dannelse af placeta og kropshuler
Bevægeapparatet
Hvirvelsøjlen
Ekstremiteterne
Skelettets postnatale vækst
Dannelse af kropshulerne
CNS’s udvikling

øjets udvikling
ørets udvikling
brachial apparatets udvikling
Ansigtets og ganens udvikling

Bevægeapparatet

Bevægeapparatet:

Bevægeapparatet udvikles fra både ektodermen, den paraxiale og lateralplade mesoderm. Herfor ligges frundlaget for bevægeapparatets udvikling i gastrulationen men påbegyndes først i 4 uge.. Gastrulation samt embryets udvikling beskrives frem til diffrentiering af somiterne og omkapsling af endodermen.
(tegning) Somiternes diffretiering: Overflade ektodermen udtrykker BMP-4 > dorsale del af neuralrøret > udtrykke Wnt + NT-3 > NT-3 : dermatom udtrykker Pax3. Wnt :dorsomediale mytom udtrykker Myf5 og bliver til de epaxiale muskler. Overflade ektodermen udtrykker Wnt + lateralplade mesodernen udtrykker BMP-4 > dorsolateral myotom til at udtrykke MyoD. SHH fra notochorden og neuralrørets bundplade inducere somiten til at danne sclerototomet og udtrykke Pax1(tegning).

Skelettets postnatale vækst:

Barnet ved fødsel: i 12uge påbegyndes de primære ossifikations centre. Knolgernes tykkelse øges ved apostitionel vækst og deres længde ved epifysial vækst. Kraniets knolger er adskilt af fontaneller; fonticulus ant. 2* fonticuli sphenoidalis(anterolaterale) og 2* fonticuli mastoideus (posterolateralis).Disse gør at barnets hoved var i stand til at komme ud ved fødslen da det kunne deformeres. Desuden tillader det kontinuerlig vækst af hjernen. Eminentia frontalis et parietalis kan tydeligt ses selv på ældre børn og kvinder.
Diafyser og apofyser: sekundære ossifikations centre opstår i 2 år og der dannes epifyseskiver imellem epifyser og diafyser. Disse er med til at begrænse væksten af knoglerne hos pattedyr og fugle. Eksemplevis krokodiller har ikke epifyseskiver og fortsætter med at vokse. De tertiære ossifikationscentre oopstår i 12 leveår som eksempelvis trochanter major. Radiografier af børn ser derfor meget anderledes ud og kendskab til eksempelvis håendrodsknolgerne kan vise dette:Håndrodens knogler viser hvordan væksten foregår igennem barndommen hvor :1år, capitatum og hamatum, 3år triquetrum, 4år lunatum, 5år scaphoideum, 6år trapezium, 7år trapezoideum og 12år pisiformis.
Sesamknogler indeles i funktionelle og egentlige da de funktionelle opstår i senerne ved gnidninger og de egenlige som patella og priforme opstår prænatalt som andre knolger med har fuktionsom sesamknogler da der er inlejret i sener.
Vækstsammenligning: (graf) :
Knoglevækst fælger den almindelige vækst og stopper ved de ca 16-18 år hos piger tidligere end hos drenge.