Embryologi Ansigtets og ganens udvikling

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Kilde : Esben, fra Studmed.dk

Bemærkninger
Dette er Noter, brugt til 3sem KU

Den præembryonale periode (1+2 uge)

Den embryonale periode (3-8 uge)

Fosterets vækst
Dannelse af placeta og kropshuler
Bevægeapparatet
Hvirvelsøjlen
Ekstremiteterne
Skelettets postnatale vækst
Dannelse af kropshulerne
CNS’s udvikling

øjets udvikling
ørets udvikling
brachial apparatets udvikling
Ansigtets og ganens udvikling

Ansigtslappernes dannelse

ved slutningen af 4. udviklingsuge opstår faciale prominenser eller lapper der hovedsageligt er dannet af den første branchiebue
de parvise prominentiae maxillares, overkæbelapperne, og prominentiae mandibulares, underkæbelapperne, samt prominentia frontonasalis er de første prominenser der ses i ansigtsregionen
på begge sider af prominentia frontonasalis opstår de nasale placoder der i 5. uge invaginerer og danner nasalgruberne
omkring hver grube dannes prominentiae nasales:
prominentiae nasales laterales kaldes sidepandelapperne
prominentiae nasales mediales danner sammen med den mellemliggende del af prominentia frontonasalis midtpandelappen

ved fusion og specialiseret vækst bestemmer disse strukturer størrelsen og formen af mandibula, overlæben, ganen og næsen
set fra overfladen sker der følgende sammenvoksninger mellem ansigtslapperne:
overkæbelapperne tiltager i størrelse og vokser medialt, hvorved de presser prominentiae nasales mediales mod midtlinien
spalterne mellem midtpandelappen og de to overkæbelapper, forsvinder ved sammenvoksning
overkæbelapperne og sidepandelapperne er oprindeligt adskilte af en dyb fure, sulcus nasolacrimalis
en streng af epithelceller danner tåresækken og ductus nasolacrimalis som kommer til at udmunde i meatus nasi inferior i cavitas nasi propria
herefter vokser overkæbelapperne og sidepandelapperne sammen

som følge af overkæbelappernes mediale vækst, vokser de to mediale nasale prominenser sammen i midtlinien og danner det intermaxillære segment som består af 3 dele:
en labial komponent som danner overlæbens philtrum
en overkæbekomponent som bliver til den mediale del af maxilla og som bærer de 4 fortænder
en ganekomponent som danner den trekantede primære gane

næsen dannes ud fra 5 prominenser i ansigtet
prominentia frontonasalis danner radix nasi
de to prominentiae nasales mediales danner dorsum nasi og apex nasi
de to prominentiae nasales laterales danner alae nasi

Ganens udvikling

det intermaxillære segments ganekomponent udgør som sagt den trekantede primære gane
hovedparten af den definitive gane dannes af to indadrettede ganeprocesser, der opstår ud fra overkæbelapperne i 6. udviklingsuge
de to processer er i begyndelsen rettet skråt nedad på hver side af tungeanlægget, men i 7. uge sænkes tungeanlægget samtidig med at ganeprocesserne hæves og indtager en horisontal stilling over tungen
processerne vokser derefter sammen til den sekundære gane, og mødes i midtlinien med det nedadvoksende septum nasi
anteriort vokser processerne sammen med den primære gane, og foramen incisivum markerer grænsen mellem den primære og sekundære gane

Misdannelser

af multifaktorielle årsager kan en række spaltedeformiteter opstå som følge af delvis eller ufuldendt sammenvoksning af disse mesenchymale væv
foramen incisivum betragtes som en skillelinie mellem anteriore og posteriore spalte-deformiteter

anteriore defekter omfatter:

læbespalte som skyldes delvist eller helt manglende sammenvoksning af overkæbelapperne og midtpandelappen på den ene eller begge sider, og
kæbespalte der som regel ses i forbindelse med en læbespalte og skyldes manglende sammenvoksning mellem den primære og sekundære gane på den ene eller begge sider

posteriore defekter omfatter:

ganespalte i den sekundære gane
spaltet uvula
begge skyldes manglende fusion af de sekundære ganeprocesser

kombinationer af anteriore og posteriore spalter findes også, fx kombineret læbe og ganespalte, hvorved kæben også inddrages
ansigtsspalter opstår når overkæbelappen ikke vokser sammen med den tilstødende sidepandelap
median læbespalte skyldes ufuldstændig sammenvoksning af de to prominentiae nasales mediales i midtlinien – dette er en meget sjælden misdannelse som desværre ofte også medfører hjernedefekter

hyppigheden af læbespalte er ca. 1/1000 fødsler og ses oftere hos drenge end hos piger, og hyppigheden tiltager en smule med moderens alder
hyppigheden af ganespalte er ca. 1/2500 og ses oftere hos piger end hos drenge, og har ikke forbindelse med moderens alder