Embryologi ørets udvikling

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Kilde : Esben, fra Studmed.dk

Bemærkninger
Dette er Noter, brugt til 3sem KU

Den præembryonale periode (1+2 uge)

Den embryonale periode (3-8 uge)

Fosterets vækst
Dannelse af placeta og kropshuler
Bevægeapparatet
Hvirvelsøjlen
Ekstremiteterne
Skelettets postnatale vækst
Dannelse af kropshulerne
CNS’s udvikling

øjets udvikling
ørets udvikling
brachial apparatets udvikling
Ansigtets og ganens udvikling

Øret udvikles i tre dele; det indre øre, mellemøret og det ydreøre der dannes adskilt for derefter at vokse sammen i en funktionel enhed der rummer både hørelsen og ligevægtssansen.

Det indre øre: øreplakoden opstår på 22 dag som en fortykkelse i ektodermen på begge sider af rhombeencephalon. Den otiske plakode invaginere og afsnøres som den otiske vesikkel. Denne deles i en ventral og en dorsal del. (tegning) Fra den ventrale del opstår sacculus herfra udvokser ductus cochlearis i 6 uge der i slutningen af 8 uge har foretaget 2½ omgang. Forbindelses bliver igennem ductus reuinens. Fra den dorsale del kommer utriculus, ductus endolymphaticus og i 6 ugecanalis semicirkulares(tegning). Dette er den hindede labyrint. Mesenchymet omkring den hindede labyrint differentiere og danner en cartilaginøs skal som i cochlea vacuoliseres og former scala tympani og scala vestibuli. Hårcellerne innerveres igennem spiral gangliet der sammen med neuroner fra den vestibulære del synapser i ganglion statoaucusticum.

Det Mellemøret: cavitas tympanica og tuba auditiva dannes fra en udposning i endodermen recessus tubotympanicus der kommer i kontakt med de to første branchiebuer. Det er fra disse at den mesenchymale fortætning fremkommer. Denne danner fra første branchiebue malleus og incus hvorimod stapes dannes fra den anden branchiebue. Denne endeling ses også ved at m.tensor tymopani innerveres af n.trigeminus og m.stapedius af n.fascialis.
I slutningen af det føtale liv anlægges antrum mastoideus hvorfra pnematiseringen af mastoideus senere finder sted.

Det ydre øre: i 3 måned dannes Meatus aucusticus externus ved en indvaginering af overflade ektodermen fra den først branchiebue. Herfra kommer den ydre side af membrana tympani. Den inder side dannes fra endodermen i cavitas tympanica. Desuden består den ogsp af en fibrøs del og er fast forbundet til malleus.
Auriklen udvikles fra 6 mesenchymale proliferationer der der kommer fra første og anden branchiebue. Misdannelse i denne udvikling er ofte et tegn på andre medfødte misdannelser.