Embryologi øjets udvikling

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search
Kilde : Esben, fra Studmed.dk

Bemærkninger
Dette er Noter, brugt til 3sem KU

Den præembryonale periode (1+2 uge)

Den embryonale periode (3-8 uge)

Fosterets vækst
Dannelse af placeta og kropshuler
Bevægeapparatet
Hvirvelsøjlen
Ekstremiteterne
Skelettets postnatale vækst
Dannelse af kropshulerne
CNS’s udvikling

øjets udvikling
ørets udvikling
brachial apparatets udvikling
Ansigtets og ganens udvikling


Øjeblæren og linse vesiklen: På 22 dag opstår fordybninger i ektodermen på indersiden af forhjernen. Ved neuralrørets lukning bliver de til åjenblærerne. Når disse kommer i kontakt med overflade ektodermen inducere de dannelsen af linse plakoderne. Herefter indvaginere stilken og danner øjeblærekoppen som herved består af to lag med et interretinalt rum. Herfra komme pigment og det neurale lag i retina. Der opstår en fissura choroidea hvor igennem a.hyaloidea går. Fissuren lukker i 7 uge og arterien forsvinder før fødslen.
Retina, iris og corpus ciliare: retina udvikles til de 10 lag sonervefibre konvergere mod øjenblærestilken hvor de udvikler sig til n.opticus. Området mellem øjenblæreknoppen og overflade ektodermen fyldes med ectomesenchym. m.sphincter pupillae og m dilator pipillae udvikles fra øjenblærekoppen og overfladeectodermen. Iris dannes af det pigmenterede og upigmenterede lag samt bindevævet der indeholder pupilmuskler.
Lens: cellerne i den posteriore væg forlænges anteriorert gradvis fyldser de vesiklens volumen. I 7 uge når den den anteriore væg. Linsen fortsætter dog med at lave celler igennem hele livet.
Choroidea, sclera og cornea: i 5 uge er øjet omgivet af mesenchym der differetiere til to lag et indre lag choroidea svarende til pia mater og et ydre lag sclera svarende til dura mater. På forsiden dannes camera anterior ved vacuolisering der delr mesenchymet i en indre og ydre del. Cornea dannes af et lag af overfladeektoderm, stroma kontinuerlig med sclera og et epithel lag imod det forreste karriere.
n.opticus : (tegning) dannes af øjenblærestilken der bliver fyldt med nervefibre fra retina. Heri indvagineres først a. hyaloidea og senere a.centralis retinae. Det ydre pia mater og dura mater er kontinuerlig med øjets.