Corynebacterium

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Bakterier slægter og Familier
- fakultativt anaerobe - Gram-positive

ubevægelige 
enkeltliggende, kæder
psykrofile/mesofile, acidofile/alkolofile 
langsom generationstid
kræsne, vækst fremmes af lipider