Clostridium

From MedNote.dk - Bidrag til fælles viden
Jump to navigation Jump to search

Bakterier slægter og Familier

Morfologi

Anaerob eller aerotolerant
Endo-spore dannende stave

- Gram-positive

Ofte bevægelige med flageller
enkeltliggende, parvis og sammenvævede bundter
typisk mesofile, men også psykro- og termofile arter
  • lang generationstid
  • kræsne, vokser dog på blodagar plader
  • Ofte toxinproducerende
  • Vigtigste arter der forårsager humansygdom:

C. tetani
C. botulinum
C. difficile
C. perfringens

Clostridium endosporer

Anaerobe tilstande bedst for sporedannelse
varierende resistens mod fysiske og kemiske midler samt antibiotika

Påvisning:

Mikroskopi (koloni- og sporemorfologi)
Gaskromatografi  (flygtige syrer)
Toxindannelse